Anasayfa
Çevre Kirliliği
Küresel Isınma
Çevre İzni ( E-İzin )
ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme)
Atıklar
Enerji
Emisyon
Gürültü
Su
Çevre Hukuku
Çevre Mevzuatı
Çevreci
Teknoloji

GÜRÜLTÜNÜN İNSANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Fiziksel Etkisi: İnsanların fiziksel ve ruhsal sağlığı için uykunun bozulmaması çok önemlidir ve kronik uyku rahatsızlıkları çeşitli hastalıkların kaynağı olabilmektedir. Gürültü nedeniyle uykunun kalite ve kantite yönünden bozulması durumu uzun yıllardan beri araştırılmaktadır.

 

Uyku sırasında gürültü nedenli ani uyanmalar ortaya çıkabilir. İnsanlar ani ve erken uyanmalardan, uykunun gecikmesine göre daha fazla şikayet ederler ve gürültünün; gecenin başlangıcına göre sabaha karşı daha çok rahatsız ettiği bilinmektedir.Uyku sonrası gürültü etkileri ise, uyanma sırasındaki ruhsal durum değişimi, dinlenememiş olma duygusu, yorgunluk baş ağrıları ve genel olarak insan performansının düşmesi şeklinde görülebilir.

 

Fizyolojik Etkisi: İnsan vücudu, ani ve yüksek seslere karşı otomatik ve bilinçsiz olarak tepki göstermektedir. Sürekli fizyolojik parametreleri (frekans kardiyak) ve elektroansefalogramları kaydedilen kişilerde yapılan bilimsel değerlendirmeler, gürültü kaynaklı fizyolojik etkilenmeleri açıkça göstermiştir. Gürültü ile kardiovasküler hastalıklar arasında ilişkiler konusunda sürdürülen çalışmalar ve deneyler, gürültünün;

 
 • Yüksek kan basıncına (hipertansiyon),  

 • Hızlı kalp atışına,

 • Kolesterol artışına,

 • Adrenalin yükselmesine,

 • Solunumun hızlanmasına,

 • Adale gerilmesine,

 • İrkilmelere

neden olabildiğini kanıtlamıştır.

 

Bu etkiler uyku sırasında daha belirgindir. Hamilelikte gürültünün etkileri konusunda Japonya’da yapılan çalışmalarda düşük ağırlıklı bebek doğumları ile gürültü ilişkisi bulunmuştur. Doğmamış bebekler gürültüden korunmamışlardır ve annenin tepkisi onlara da geçmektedir.İnsanların gürültüye alışabildikleri düşüncesi, aslında doğru değildir. Alışıldığı düşünülse bile biyolojik değişiklikler önlenememektedir.

 

Psikolojik Etkisi: Bilimsel araştırmalarda gürültüye maruz kalmış kişilerin hemen hemen tümünde psikolojik rahatsızlıklar bulunmuştur. Gürültülü yerlerde yaşamanın en belirgin karşılığı “annoyance” olarak tanımlanan rahatsızlık, sıkıntı ve gerilim duygusudur. Gürültü yeteri kadar yüksekse ve kaynağı belirsiz ise veya neden olduğu gerilim yeteri kadar fazla ise aşağıdaki davranış bozuklukları görülmektedir:

 
 • Rahatsızlık, aşırı tepkilere ve davranışlara dönüşebilir: Ani parlamalar, öfkeye hakim olamama ve kendini kaybetme gibi. Çeşitli ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de gazetelerde ve polis kayıtlarında gürültü nedenli aşırı davranışların özelikle gürültü yapanlara karşı cinayetlere kadar vardığı görülmektedir.

 • Kızgınlık ve öfkenin içe yöneltilmesi: Kendini suçlama ve aşırı sessizlik ve içe kapanma.

 • Kızgınlık ve öfkenin dışa vurumu: Tartışmacı ve karamsar olma durumu.

 • Sakinleştirici kullanımı: Uyku hapı tüketiminin artması.

 • Hoşgörünün azalması.

 • Yardım isteğinin azalması.

 • Davranış Bozuklukları

 • Öfkelenme

 • Rahatsızlık Duygusu

 • Sıkılma

 • Diğer tepkiler: Doktorunu ziyaret etme, penceresini kapatma, dışarıda az zaman geçirme veya şikayetini  bildiren yazılar yazma gibi.

Performans Üzerine Etkileri: İnsanların evlerinde, işyerlerinde ve çeşitli aktiviteleri sırasında maruz kaldıkları gürültünün performanslarını (verimini) ne yönde etkilediği araştırılmıştır. En önemli performans etkileri şunlardır:

 

a) Karşılıklı konuşmanın etkilenmesi

 • Dinleme ve anlama güçlüğü ortaya çıkar.

 • Konuşma kesintiye uğrar.

 • Yüksek sesli konuşmak gerekir.

 • İnsan iletişimi bozulur.

 • Telefon konuşmaları etkilenir.

 • Radyo, TV ve müzik dinleme etkilenir.

b) Okuma ve öğrenmenin olumsuz etkilenmesi: Dikkat gerektirici, hafıza ve sözcüklerle ilgili çalışma ve öğrenimler gürültü ile olumsuz etkilenirler. Arka plandaki bir sözlü müzik, kelime hafızasını bozucu etki yapar. Okul çağında çocuğun öğrenme sağlığı ve düşünsel aktiviteleri ile çakışmayacak bir çevre gerekir. Okullarda 2 tür etkilenme gözlenmektedir.

 • Konsantrasyonun etkilenmesi.

 • Öğretmenlerin etkilenmesi.

 

c) İş performansının etkilenmesi: Çalışma hayatında yüksek düzeyli ve ani veya kesikli gürültüler iş verimini çeşitli biçimlerde etkileyebilir:

 • İşin zamanında yapılması

 • İşin doğru olarak yapılması

 • İş kazaları

GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM

Gürültünün İnsanlar Üzerinde Etkisi

Gürültü ve İşitmenin Korunması

Gürültünün Çevreye Olan Etkileri

Gürültüyü Azaltacak Tedbirler

GÜRÜLTÜ ŞİKAYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DENETİM

Mevzuat ve Yaptırım

Bakanlık ve Müdürlüklerin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları

İç Ortam Gürültü Seviyesi Sınır Değerleri

Uyulması Gereken Şartlar

REKREASYON VE EĞLENCE YERLERİ

İZNE TABİ TESİSLERDE ÇEVRE İZNİ VE LİSANS BELGESİ

 

 

Stratejik Gürültü Haritalama Esasları

Teknolojik Gelişmelerle Birlikte Artan Gürültü


Akustik Rapor Formatları ve Raporları

Gürültüye Hassas Kullanımlar İçin Gürültü Kontrolü

Planlama Aşamasında Uyulması Zorunlu Kriterler

 

Endüstriyel Tesisler, İşletmeler ve İşyerleri

Hava Alanları

Kara Yolları

Raylı Sistemler

Şantiye Alanları

Yapılar

Çevre Kirliliği - Küresel Isınma - Çevreci Ürünler - Enerji - Su - Atıklar - Emisyon - Gürültü - Çevre İzinleri - Çevre Hukuku - Çevre Mevzuatı

 ÇED - Atıksu Deşarjı - Atık Beyanı - Tehlikeli Atıklar - Atık Kodları - Geri Dönüşüm - Emisyon İzni -Teknoloji - Wallpaper - Basından Haberler

Anasayfa - E-Posta Grubu - İletişim

 

 www.cevreonline.com © Copyright 2007