Anasayfa
Çevre Kirliliği
Küresel Isınma
Çevre İzni ( E-İzin )
ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme)
Atıklar
Enerji
Emisyon
Gürültü
Su
Çevre Hukuku
Çevre Mevzuatı
Çevreci
Teknoloji

GÜRÜLTÜNÜN ÇEVREYE OLAN ETKİLERİ

Gürültünün Fiziksel Çevreye Olan Etkileri:

Kent içi hafif raylı sistemlerine ağırlık verilmesi ve bunların birbirleri ile entegrasyonunun sağlanması çok problemli kesimlerde karayolu trafiğinin sınırlandırılması çevresel problemler açısından rahatlama sağlayacaktır.

 

Metro hatlarının tamamen, hafif raylı sistemlerinin ise kısmen yer altına inşa edilmiş olması çevresel etkileri açısından önemli yararlar sağlamaktadır. Raylı ulaşım sistemlerinin meydana getirdiği belirli birkaç olumsuz etkileri bulunmaktadır, bunun başında yerleşim alanlarının içerisinden ve yapılarının çok yakınından geçmesidir. Bu tür yerlerde gürültü haritaları oluşturulup gerekli tedbirler alınmalıdır.
 

Ülkemiz genelinde çeşitli madencilik faaliyetleri sırasında patlayıcı maddeler kullanılarak atmosferde şok dalgaları ve yüksek ses düzeyi oluşturmaktadır. Bu da yer içerisinde sarsıntı yaratmakta ve çevredeki binaları da etkilemektedir.

 

Bunlardan dolayı fiziksel çevreye de etkisi söz konusudur.Gürültü kaynaklarının imar planlarındaki gürültüye duyarlı alanlarla ilişkili olması ve bu soruna karşı tedbir olarak, imar planlarında gürültüye karşı özellikle araçların transit geçtiği yollar ile imar sahası arasında tampon bölgeler bırakılmalıdır.

 

Bu tampon bölgelerin uygun bitki ve ağaç türleri yeşillendirilerek araç gürültülerinin emilmesi sağlanmalıdır. Şehir içi küçük sanayi işletmelerinin sanayi bölgesine taşınmaları sağlanmalıdır. Bunların yeşillendirilmesi çalışmaları sürdürülmelidir. Özellikle Organize Sanayi Bölgeleri ve fabrikaların etrafı ağaçlandırılmalıdır.

 

Gürültünün Sosyal Çevreye Etkisi: Gürültülü ve sakin hastanelerde tedavi gören hastaneler üzerinde yapılan araştırmalar, gerek dahili ve gerekse dışarıdan gürültüye maruz hastanelerde hastaların tedavi için daha uzun süre yatmaları gerektiğini ortaya koymuştur. Bu, açıkça para olarak gürültünün maliyetini ortaya koymaktadır. Bununla beraber, alınan uyku hapları, sanayide kaybedilen zaman ve apartmanlar için gerekli olan gürültü izolasyonlarına yapılan harcamaların değerlendirilmesi oldukça zordur. Ayrıca gürültünün hayat standardı üzerindeki tesirlerinin ölçülmesi de zordur. Fakat bu zorluk, problemin mevcudiyetini etkilemez. Gürültünün insanlar üzerinde ruhi bunalımlara yol açtığı da bir gerçektir. 

 

Bazı Gürültü Türlerinin Desibel Dereceleri ve Psikolojik Etkileri

 

Gürültü Türü

Db

Psikolojik Etkisi

   Uzay Roketleri

   170

   Kulak ağrısı, sinir hücrelerinin bozulması

   Canavar Düdükleri

   150

   Kulak ağrısı, sinir hücrelerinin bozulması

   Kulak dayanma sınırı

   140

   Kulak ağrısı, sinir hücrelerinin bozulması

   Makineli delici

   120

   Sinirsel ve psikolojik bozukluklar (III.Basamak)

   Motosiklet

   110

   Sinirsel ve psikolojik bozukluklar (III.Basamak)

   Kabare Müziği

   100

   Sinirsel ve psikolojik bozukluklar (III.Basamak)

   Metro gürültüsü

   90

   Psikolojik belirtiler (II.Basamak)

   Tehlikeli bölge

   85

   Psikolojik belirtiler (II.Basamak)

   Çalar Saat

   80

   Psikolojik belirtiler (II.Basamak)

   Telefon zili

   70

   Psikolojik belirtiler (II.Basamak)

   İnsan sesi

   60

   Psikolojik belirtiler (I.Basamak)

   Uyku gürültüsü

   30

   Psikolojik belirtiler (I.Basamak)

GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM

Gürültünün İnsanlar Üzerinde Etkisi

Gürültü ve İşitmenin Korunması

Gürültünün Çevreye Olan Etkileri

Gürültüyü Azaltacak Tedbirler

GÜRÜLTÜ ŞİKAYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DENETİM

Mevzuat ve Yaptırım

Bakanlık ve Müdürlüklerin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları

İç Ortam Gürültü Seviyesi Sınır Değerleri

Uyulması Gereken Şartlar

REKREASYON VE EĞLENCE YERLERİ

İZNE TABİ TESİSLERDE ÇEVRE İZNİ VE LİSANS BELGESİ

Stratejik Gürültü Haritalama Esasları

Teknolojik Gelişmelerle Birlikte Artan Gürültü


Akustik Rapor Formatları ve Raporları

Gürültüye Hassas Kullanımlar İçin Gürültü Kontrolü

Planlama Aşamasında Uyulması Zorunlu Kriterler

 

Endüstriyel Tesisler, İşletmeler ve İşyerleri

Hava Alanları

Kara Yolları

Raylı Sistemler

Şantiye Alanları

Yapılar

Çevre Kirliliği - Küresel Isınma - Çevreci Ürünler - Enerji - Su - Atıklar - Emisyon - Gürültü - Çevre İzinleri - Çevre Hukuku - Çevre Mevzuatı

 ÇED - Atıksu Deşarjı - Atık Beyanı - Tehlikeli Atıklar - Atık Kodları - Geri Dönüşüm - Emisyon İzni -Teknoloji - Wallpaper - Basından Haberler

Anasayfa - E-Posta Grubu - İletişim

 

 www.cevreonline.com © Copyright 2007