Anasayfa
Çevre Kirliliği
Küresel Isınma
Çevre İzni ( E-İzin )
ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme)
Atıklar
Enerji
Emisyon
Gürültü
Su
Çevre Hukuku
Çevre Mevzuatı
Çevreci
Teknoloji

EGZOZ EMİSYONU ÖLÇÜM PERİYOTLARI

Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Yaptırma Periyotları

(1) Taşıtlar, Ek-1 de belirtilen sınıflar esas alınmak kaydıyla cinslerine, kullanılma amaç ve şekillerine uygun olarak aşağıda belirtilen periyotlarda egzoz gazı emisyon ölçümüne tabi tutulur:

a) Hususi otomobiller ilk üç yaş sonunda ve devamında her iki yılda bir.

b) Resmi otomobiller ilk iki yaş sonunda ve devamında yılda bir.

c) Diğer motorlu taşıtlar ilk bir yaş sonunda ve devamında yılda bir.

ç) Trafikte seyreden tüm motorlu taşıtlar on yaş sonunda yılda bir.

(2) Taşıtın trafiğe çıkışından sonraki muafiyet süresinin bitim tarihinden itibaren bir ay içerisinde egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırılması zorunludur. Takip eden emisyon ölçümleri ise taşıtın trafiğe çıkış tarihi esas alınarak uygulanır.

 

EK-1 Taşıt Kategorileri

(1) Yolcu taşımak için kullanılan ve sürücü koltuğu haricinde 8 den fazla koltuğu olan dört tekerlekli motorlu taşıtlar.

(2) Yük taşımak için kullanılan ve müsaade edilebilir maksimum ağırlığı 3500 kg.dan fazla olan motorlu taşıtlar.

(3) Taksiler ve ambulanslar.

 

(4) Normal olarak karayolunda yük taşımak için kullanılan ve azami müsaade edilebilir ağırlığı 3500 kg.dan az olan tarım ve orman traktörleri haricindeki en az  dört tekerlekli motorlu taşıtlar.

(5) Yolcu taşımak için kullanılan ve sürücü koltuğu haricinde 8 den az koltuğu olan en az dört tekerlekli motorlu taşıtlar. 1 ve 2 numarada yer alan taşıtlar ağır araçlar, 3, 4 ve 5 numarada yer alan taşıtlar hafif araçlar sınıfına girer.

Taşıtın trafiğe çıkışından sonraki muafiyet süresinin bitim tarihinden itibaren bir ay içerisinde egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırılması zorunludur. Takip eden emisyon ölçümleri ise taşıtın trafiğe çıkış tarihi esas alınarak uygulanır.

 

Trafikte kullanılmakta olan benzin motorlu taşıtlarda karbon monoksit  sınır değerleri

 

TAŞITA AİT BİLGİ

Karbon Monoksit

( hacimce %)

Egzoz sisteminde katalitik dönüştürücü ve benzeri emisyon kontrol donanımı olmayan taşıtlar

 

Rölantide

 

1/10/1975’den öncekiler

6

1/10/1975-1/10/1986 arasındakiler

4,5

1/10/1986 sonrakiler

3,5

Egzoz sisteminde katalitik dönüştürücü ve benzeri  emisyon kontrol donanımı olan taşıtlar

 

 Rölantide (<2000 min–1) *

 

Taşıt üreticisinin belirlediği bir CO miktarı yok ise

En fazla 0,5

70/220/AT Yönetmeliğinin 98/69/AT değişikliğine göre tip onayı alan taşıtlar veya 2003 model yılından itibaren

En fazla 0,3

Yüksek Rölantide (≥ 2000  min–1)

 

Taşıt üreticisinin belirlediği bir CO miktarı yok ise

En fazla 0,3

70/220/AT Yönetmeliğinin 98/69/AT değişikliğine göre tip onayı alan taşıtlar veya 2003 model yılından itibaren

En fazla 0,2

 

Trafikte kullanılmakta olan dizel motorlu taşıtlarda absorpsiyon katsayısı sınır değerleri

 

TAŞITA AİT BİLGİ

ABSORPSİYON KATSAYISI

m-1

-Normal emişli dizel motorlarda

2,5

-Aşırı doldurmalı dizel motorlarda Turbo Şarjlı )

3,0

 

 

 

HAVA VE KİRLETİCİ EMİSYONLAR

HAVA KİRLİLİĞİNİN ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ

İÇ ORTAM HAVA KİRLİLİĞİ

EMİSYONLARIN ÖNLENMESİ VE KONTROL ATINDA TUTULMASI

EMİSYON İZNİ

EMİSYON İZİN BAŞVURUSU

EMİSYON ÖLÇÜMLERİ

HAVA KİRLİLİĞİNE KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER

ASİT YAĞMURLARI

 

EGZOZ EMİSYON ÖLÇÜMÜ YAPTIRMA ZORUNLULUĞU

EGZOZ ÖLÇÜMÜ YAPTIRMANIZ GEREKEN PERİYOTLAR

EGZOZ EMİSYON ÖLÇÜM YETKİ BELGESİ

LPG/CNG'ye DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ARAÇLARDA DENETİM

EGZOZ EMİSYON ÖLÇÜMÜ YAPMAYA YETKİLİ İSTASYONLAR

SANAYİ TESİSLERİNDEN KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONT YÖNET.

EGZOZ GAZI EMİSYON KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

HAVA KALİTESİ DEĞERLENDİRME VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

EGZOZ EMİSYON ÖLÇÜMÜ YAPTIRMAMA YASAL İŞLEMLERİ

Çevre Kirliliği - Küresel Isınma - Çevreci Ürünler - Enerji - Su - Atıklar - Emisyon - Gürültü - Çevre İzinleri - Çevre Hukuku - Çevre Mevzuatı

 ÇED - Atıksu Deşarjı - Atık Beyanı - Tehlikeli Atıklar - Atık Kodları - Geri Dönüşüm - Emisyon İzni -Teknoloji - Wallpaper - Basından Haberler

Anasayfa - E-Posta Grubu - İletişim

 

 www.cevreonline.com © Copyright 2007