Anasayfa
Çevre Kirliliği
Küresel Isınma
Çevre İzni ( E-İzin )
ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme)
Atıklar
Enerji
Emisyon
Gürültü
Su
Çevre Hukuku
Çevre Mevzuatı
Çevreci
Teknoloji

 

 

 

 

 

ÇEVRE KİRLİLİĞİ

 

Çevre; dünya üzerinde yaşamını sürdüren canlılarının hayatları boyunca ilişkilerini sürdürdüğü dış ortamdır. Diğer bir deyişle Ekosistem olarak tanımlanabilir. Hava, su ve toprak bu çevrenin fiziksel unsurlarını, insan, hayvan, bitki ve diğer mikroorganizmalar ise biyolojik unsurlarını teşkil etmektedir.

 

Doğanın temel fiziksel unsurları olan, hava, su ve toprak üzerinde olumsuz etkilerin oluşması ile ortaya çıkan ve canlı öğelerin hayati aktivitelerini olumsuz yönde etkileyen cansız çevre öğeleri üzerinde yapısal zararlar meydana getiren ve niteliklerini bozan yabancı maddelerin hava, su ve toprağa yoğun bir şekilde karışmasına Çevre Kirliliği adı verilmektedir.

 

Gelişen teknolojinin yaşamımıza getirdiği konfor yanında, bu gelişmenin doğaya ve çevreye verdiği kirliliğin boyutu her geçen gün hızla artmaktadır. Çeşitli kaynaklardan çıkan radyoaktif, katı, sıvı ve gaz halindeki kirletici maddelerin hava, su ve toprakta yüksek oranda birikmesi çevre kirliliği oluşmasına neden olmaktadır.

 

2011 yılında Japonya' da gerçekleşen deprem felaketi ve ardından yaşanan nükleer santral kaynaklı radyoaktif tehlike, nükleer enerji ve nükleer santraller ile ilgili güvenlik tedbirlerinin uluslararası düzeyde tekrar ele alınması gerekliliğini ortaya çıkartmıştır.

 

 

Günümüzde çevre kirliliği etkilerinin artması ve bu etkilerin doğrudan insan sağlığı üzerinde yarattığı olumsuz sonuçlar nedeni ile çevre kirliliğinin önlenmesi ve bu yönde yapılması gereken çalışmalara verilen önem artmıştır. Çevre, özellikle çevre kirliliğinin artmasına neden olan sanayileşmiş ülkelerin gündemlerinde ilk sıralarda yer almakta, alternatif enerjiler ve enerji verimliliği konularında yapılan çalışmalar artmaktadır. Çevreye zarar vermeyen üretim teknolojilerinin geliştirilmesi, çevreci motorlara sahip otomobiller, planlı şehirleşme çevre kirliliği konusunda alınabilecek önlemlerden bazılarıdır.

 

Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte artan cep telefonu kullanımı ve 3G teknolojisi, televizyonlar, dizüstü bilgisayarlar, mikrodalga fırınlar, fotokopi makineleri elektromanyetik kirlilik kaynakları olarak hayatımızı etkilemeye başlamıştır.

 

Yakın geçmişte Meksika Körfezinde petrol sızıntısı ve Macaristan'da alüminyum fabrikasından kaynaklı çok büyük çevre felaketleri yaşanmıştır. Ülkeler ve büyük firmalar, önlem almakta gecikmişler ve oluşan çevre kirlilikleri karşısında yapılan çalışmalar yetersiz kalmıştır.

 

29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında 01/04/2010 tarihinden itibaren olumsuz çevresel etkileri olan faaliyet ve işletmeler için, bütüncül yaklaşım çerçevesinde kirliliğin önlenmesi, azaltılması ve kontrolü için tek bir Çevre İzni verilmesi uygulaması başlatılmıştır.

 

Elektronik ortamda online olarak yapılan Çevre İzin ve Lisansları / e-Çevre uygulaması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen en önemli e-devlet projelerinden birisidir.

ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN NEDENLERİ

Toprak Kirliliğinin Önlenmesi İçin Alınması Gereken  Önlemler

ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÇEŞİTLERİ

Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Kirlilik

ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN SINIFLANDIRILMASI (Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik)

Hava Kirliliğinin Etkileri

ÇEVRE SORUNLARI

Sera Gazları

TOPRAK KİRLİLİĞİ

İç Ortam Hava Kirliliği

HAVA KİRLİLİĞİ

Deniz Kirliliği

SU KİRLİLİĞİ

Akarsu Kirliliği

RADYOAKTİF KİRLİLİK

Yeraltısuyu Kirliliği

ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK

Deniz Araçlarından Kaynaklı Kirlilik

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ

Gürültünün İnsanslar Üzerindeki Etkileri

GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ

Işık Kirliliği ve Etkileri

TEMİZ ENERJİ

GDO ( Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar )

EKOSİSTEM

Organik Tarım Nedir ?

KÜRESEL ISINMA

Küresel Isınmanın Etkileri

ÇEVRE EĞİTİMİ

Çevre Felaketleri

ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI

Çevre Denetimi

ÇEVRECİ ÜRÜNLER

Çevreci Öneriler

 

RLINETEC
Anasayfa ÇED Atıklar Teknoloji İletişim
Çevre Kirliliği Çevre İzni Atık Yönetimi Ekoturizm e-Posta Grubu
Küresel Isınma Çevre Görevlisi Tehlikeli Atıklar Eko-Etiket Haber Blog
Ekosistem Çevre Mevzuatı Atık Beyanı Enerji Duvar Kağıtları
Çevre Yönetimi Çevre Hukuku Geri Dönüşüm Çevre Sorunları Gizlilik Politikamız

www.cevreonline.com © copyright 2007