Anasayfa
Çevre Kirliliği
Küresel Isınma
Çevre İzni ( E-İzin )
ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme)
Atıklar
Enerji
Emisyon
Gürültü
Su
Çevre Hukuku
Çevre Mevzuatı
Çevreci
Teknoloji

 

ATIKLAR

 

Atık Tanımı: Standart dışı ürünler, sağlıklı kullanım süresi geçmiş olan ürünler, niteliği bozulmuş ya da yanlış kullanıma maruz kalmış olan maddeler (kontamine olmuş maddeler), aktiviteler sonucu kontamine olmuş ya da kirlenmiş maddeler (temizleme işlemi atıkları, ambalaj atıkları), kullanılmayan kısımlar (atık piller ve katalizörler), yararlı performans gösteremeyen maddeler (kontamine olmuş asitler), endüstriyel proses kalıntıları (destilasyon atıkları), kirliliğin önlenmesi amacı ile kullanılan proses kalıntıları (yıkama çamurları, filtre tozları, kullanılmış filtreler),yüzey işlemleri kalıntıları (torna atıkları ve benzeri), hammadde işleme proses kalıntıları (petrol slopları, madencilik ve benzeri), değerini kaybetmiş olan maddeler (PCB'lerle kontamine olmuş yağlar)ihracatçı ülkenin kanunlarına göre yasak getirilmiş olan maddeler, yeniden kullanım veya geri kazanım amacı ile getirilen maddeler, kontamine olmuş alanın iyileştirme çalışmalarından doğan maddeler.

 

Yukarıda bahsedilen katagorilere ait olmayan fakat üretici ya da ihracatçı tarafından atık olarak kabul edilen maddeler, yukarıda belirtilmeyen üretim atıkları, atık olarak tanımlanır. Atıklar türlerine göre atık kodları (EWC) ile sınıflandırılmışlardır. Atık beyanı, atıkların taşınması, depolanması, geri dönüşüm, geri kazanım ve bertaraf sürecinde bu kodlar ile ifade edilirler.

 

Günümüzde atıkların bir bölümü geri kazanım ve geri dönüşüm yöntemleri ile yeniden üretime dahil edilebilmektedir. Çöp yığınlarının azaltılması ve atık depo alanlarının daha faydalı kullanılması sağlanmaktadır.

 

Atık yönetimi; atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, taşınması, geçici depolama, ara depolama, geri kazanım, bertaraf ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolü ve benzeri işlemleri içeren çevre yönetimi biçimidir. Entegre atık yönetimi ise atık yönetiminin entegre olarak tüm atıklara beraber uygulanmasıdır.

 

Üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri gösteren kurum, kuruluş ve işletmelerden kaynaklanan tehlikeli atıkların üretildikleri yerlerde ayrı toplanması, geçici depolanması, taşınması ve bertaraf edilmesi ile ilgili esasları düzenleyen Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile bazı tehlikesiz atıkların yönetimine yönelik esasları düzenleyen Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği uyarınca; tehlikeli atık üreticileri “3 Yıllık Tehlikeli Atık Yönetim Planı” hazırlamakla, bazı tehlikesiz atıkların üreticileri de “Tehlikesiz Atık Yönetim Planı” hazırlamakla yükümlü tutulmuşlardır.

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 04.06.2012 tarihli ve 9223 sayılı yazısı ile; Sanayi faaliyetleri neticesinde aynı anda tehlikeli ve tehlikesiz atıkların oluşabilmesi nedeni ile atık yönetimine yönelik planlamaların tüm atık türleri düşünülerek yapılması gerektiği bildirilerek Tehlikeli ve Tehlikesiz tüm atıkları içeren atık yönetim planları ile ilgili yapılacak güncellemelerde ve yeni hazırlanacak planların “Endüstriyel Atık Yönetim Planı” şeklinde hazırlanması gerektiği talimatı verilmiştir.

 

Endüstriyel Atık Yönetim Planı

 

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından formatı hazırlanan “Endüstriyel Atık Yönetim Planı” faaliyetleri sonucu tehlikeli ve tehlikesiz atık üretimi olan işletmeler tarafından hazırlanarak, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunulması gerekmektedir. Atık üreticileri tarafından hazırlanarak Müdürlüğe sunulan ve Müdürlüğün uygun bulması ile onaylanan atık yönetim planları onay tarihinden itibaren 1 yıl geçerli olup bundan sonra onaylanacak atık yönetim planlarında ayrıca geçerlilik süresi belirtilecektir. Her atık yöneticisi tarafından geçerlilik süresi dolmadan Müdürlüğe yeni (revize) atık yönetim planının sunulması ve Bakanlıkça/Müdürlükçe yapılan denetimler esnasında Bakanlığa/Müdürlüğe geçerlilik süresi dolmamış atık yönetim planlarının sunulması gerekmektedir. Endüstriyel Atık Yönetim Planı Formatı ilgili yukarıda belirtilen hususlara aykırı davranılması halinde 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında İdari Para Cezası uygulanacaktır.

 

Atıklar ve Atık Yönetimi Konusunda Sıkça Sorulan Sorular

 


Atık Taşıma Lisanslarına İlişkin Duyuru

Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 30.01.2014 tarih ve 28898 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Bu doğrultuda; mevcut atık taşıma lisansı olan firmalar ve araçların lisanslarının yenilenmesi ve mobil cihaz taktırılması şartı 1/1/2015 tarihine kadar uzatılmıştır. Ayrıca, ömrünü tamamlamış lastikleri taşıyacak firma ve araçlar için bahse konu Tebliğ’in 5 inci maddesi, birinci fıkrası (b) bendinde yer alan “Bu Tebliğ kapsamındaki atıkların taşınmasında kullanılacak araçlar ve bu araçların bağlı bulunduğu firmalar için il müdürlüklerinden taşıma lisansı alınır.” ibaresi doğrultusunda alınması gereken “taşıma lisansı” 1/1/2015 tarihine kadar aranmayacaktır.


Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik


Ambalaj Atık Yönetimi Usul ve Esasları yayımlandı

 

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine İlişkin Sorular ve Cevapları


AMBALAJ ATIKLARI

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Sıkça Sorulan Sorular

TEHLİKELİ ATIKLAR

Atık Yönetimi Nedir ?

TIBBİ ATIKLAR

Atık Yönetim Planı

ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLER

Atık Kodlarının Belirlenmesi

ELEKTRONİK ATIKLAR (E-ATIK)

Atık Kodları (EWC)

PCB VE PCT İÇEREN ATIKLAR

Atık Beyanı

RADYOAKTİF ATIKLAR

Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS)

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLAR (ÖTA)

Mobil Tehlikeli Atık Takip Sistemi (MoTAT)

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLER (ÖTL)

Tehlikeli Atık Minimizasyonu

ATIK MADENİ YAĞLAR

Ulusal Atık Taşıma Formunun Dolurulması ve Kullanımı (UATF)

BİTKİSEL ATIK YAĞLAR

Tehlikeli Atık / Atık Yağ Taşıma Lisans Belgesi İşlemleri

KATI ATIKLAR

Atık Akü Geçici Depolama İzni

HAFRİYAT VE İNŞAAT ATIKLARI

Bitkisel Atık Yağ Geçici Depolama İzni

ATIKLARDA ARA DEPOLAMA

Ömrünü Tamamlamış Lastik Geçici Depolama İzni

GERİ DÖNÜŞÜM

Tehlikeli Atık Geçici Depolama İzni (Tesis İçi)

TEHLİKELİ ATIKLARIN BERTARAFI

Hurda Atıklar

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARI (e-Çevre İzinleri)

Tehlikeli Maddelerle Kontamine Olmuş Ambalaj Atıkları

TEHLİKELİ ATIKLARIN TAŞINMASI

Plastiklerin Kullanımı ve Tehlikeleri

Endüstriyel Atık Yönetim Planı

Atık Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
   
 
RLINETEC
Anasayfa ÇED Atıklar Teknoloji İletişim
Çevre Kirliliği Çevre İzni Atık Yönetimi Ekoturizm e-Posta Grubu
Küresel Isınma Çevre Görevlisi Tehlikeli Atıklar Eko-Etiket Haber Blog
Ekosistem Çevre Mevzuatı Atık Beyanı Enerji Duvar Kağıtları
Çevre Yönetimi Çevre Hukuku Geri Dönüşüm Çevre Sorunları Gizlilik Politikamız

www.cevreonline.com © copyright 2007