Anasayfa
Çevre Kirliliği
Küresel Isınma
Çevre İzni ( E-İzin )
ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme)
Atıklar
Enerji
Emisyon
Gürültü
Su
Çevre Hukuku
Çevre Mevzuatı
Çevreci
Teknoloji

ÇEVRE EĞİTİMİ

 

Çocuklar CerÇocuk Sanat Atölyesinde Ambalaj Atıklarından Bisiklet Yaptılar

 

Geçtiğimiz haftasonu TÜKÇEV ve Perşembe Akşamı Bisikletçilerinin destekledikleri Atık Ambalajlardan Bisiklet konulu çalışma, Ankara’da sanatın en önemli adresi olan CerModernde kendi alanında deneyimli eğitimcilerin sorumluluğunda “CerÇocuk” sanat atölyesinde gerçekleştirildi.

 

Doğaya ve çevreye karşı duyarlı, bilinçli, değişime ve gelişime açık çocukların yetişebilmesi için çocuklara yönelik yayın yapan TÜKÇEV, çocukların sanat etkinlikleriyle buluşması, gündelik yaşamlarında sanata ve eğitime yer verilmesini desteklemek amacıyla Cermodern Cerçocuk atölyesinde düzenlenen etkinliğe katıldı. Cerçocuk atölyesinde çocuklar ambalaj atıklarını kullanarak hayallerindeki bisikletleri yapmadan önce çocuklara bisiklet tanıtılırken, ayrıca bisikletin sağlığımıza ve çevremize olan faydaları anlatıldı. Perşembe Akşamı Bisikletçileri ve TÜKÇEV çalışanları çocuklara bisikleti tanımaları ve onları resim kağıtlarına dökmeleri için yardımcı oldular.

Yazının Devamı...


Öğrencilere Geri Dönüşüm Eğitimi Verildi

Bilkent Lab. & International School'da TÜKÇEV Kurumsal İletişim sorumlusu Funda ULUTÜRK ve Gürkan GENÇ öğrencilere Geri Dönüşüm, Çevre ve Bisikletli Yaşam sunumlarını yaparak, öğrencilere geri dönüşümü, çevre kirliliğini ve bisikletli yaşamın hem insan sağlığına hem de çevremize olan katkılarını anlattılar.

Yazının Devamı...


 

Minik Eller Yeşil Bir Çevre İçin Buluştu

Çevre Koleji ve Recycling INDUSTRY Dergisi’nin birlikte düzenlediği “Biz artık çöp değiliz” 4. İstanbul Anaokulları Arası ‘Geri Dönüşüm ve Çevre’ Etkinliği Çevre Koleji Erenköy Kampüsü'nde gerçekleştirildi. TÜKÇEV’in sponsorluğu ile anaokulu öğrencileri atık materyaller ile hazırladıkları projelerini sergiledi.

Yazının Devamı... 


Tüketici ve Çevre Konularını Hedefleyen Sorumluluk Dergisi Yayın Hayatına Başladı

“Bilinçli tüketici güvenli geleceğin teminatıdır” ilkesiyle, çalışmalarının odağına tüketiciyi koyarak doğal yapının ve çevrenin korunmasını hedefleyen Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV), çalışma platformlarına medyayı da ekledi. Tüketici ve çevre konusunun tüm paydaşları arasında bir iletişim köprüsü olmayı hedefleyen “Sorumluluk” dergisi yayın hayatına başladı.

 

Mart’ta ilk sayısı yayınlanan Sorumluluk dergisi, üç aylık periyotlarda çıkacak. Tüketici ve çevrenin taraflarını oluşturan bakanlıklar, kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, meslek odaları ve STK’lardan oluşan geniş bir yelpazede ücretsiz dağıtımı gerçekleştirilen Sorumluluk dergisi, kaynakların giderek azaldığı dünyamız için yapılması gerekenler konusundaki sorumlulukları bir kez daha hatırlatıyor.

Yazının Devamı... 

 

Çevre eğitimi; toplumun tüm kesimlerinde çevre bilincinin geliştirilmesi, çevreye duyarlı bireylerin yetiştirilerek bu bireylerde kalıcı davranışların yerleşmesinin sağlanması, doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, çevresel faliyetlere aktif olarak katılımın sağlanması, çevre sorunlarının çözümünde görev alma olarak tanımlanmaktadır.

 

1982 Anayasasının 56. maddesinde " Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir, çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir" denilmektedir. Anayasamızda açıkça yer alan bu maddeye istinaden yaşadığımız çevrede, daha güzel bir ortamda yaşama hakkına tüm bireylerin sahip olmasının sağlanması gerekmektedir.

 

Çevre Bilinci’nin düşünsel, duygusal ve davranışsal boyutları vardır. Diğer bir deyişle çevre bilinci; çevreyle ilgili kararları, ilkeleri, yorumları içeren düşüncelerden, bu düşüncelerin yaşama aktarılması olan davranışlardan ve bütün bunlarla ilgili olarak çeşitli duygulardan oluşmaktadır. Böylesine kapsamlı bir kavramın gelişimi de kuşkusuz basit bir süreçle oluşmamaktadır. İnsanoğlunun çevresiyle etkileşime girişiyle ivme kazanan bu süreç yaşam boyu devam eder. Çevre bilinci kişilik gelişimine paralel olarak çeşitli etkenlerin karşılıklı etkileşimi ile gelişerek etkilenmektedir.

 

Bu üç boyutun her zaman aynı oranda geliştiğinden söz edilemez. Örneğin çevre ile ilgili bilgisi olup bunu davranışlarına dönüştüremeyen insanlar olduğu gibi, çevrenin kirlenmesinden endişe duyup ama onu koruma yönünde davranışlar sergilemeyenler de olabilmektedir. Çevreyle ilgili olarak, tüm bireylerin hak ve görevleri bakımından çok büyük önemi olan çevre bilincinin ve duyarlılığının geliştirilmesi gerekmektedir.

 

Çevre eğitiminin çok ciddi bir şekilde ele alınıp uygulanabilmesi ve toplumun bütün kesiminin yapılacak olan çalışmalara katkı sunmasının sağlanması ile çevre eğitiminde yol alınabilir. Yapılacak olan çevre eğitimi ve çevre bilincinin yerleşmesi ulusal proğramlarında; toplumun tüm katmanları için ayrı çalışmaların yürütülmesi gerekmektedir. Her yaş grubu için ayrı ayrı ve etkili olarak hazırlanmış olan çevre eğitiminin verilmesi ile çevre bilincinin yerleşmesi sağlanabilir.

 

Bu çalışmalar zor olarak algılansada istenen düzeyde çevre eğitimin oluşturulması için uygulanması gereken temel kriterler olarak ele alınmalıdır. Sadece okullarda verilecek çevre eğitimi ile çevre bilincinin ve çevre korunmasının oluşturulmasının sağlanması mümkün değildir. Sadece toplumun bir katmanı için yapılan bu çalışma ile yıllar sürecek olan bir zaman diliminde çevre eğitimin verilmesi mümkün olabilir. Okullarda verilecek olan çevre eğitimi ile gelecek kuşakların eğitilmesi sağlanmış olabilir. Oysa genel bir çevre eğitimi ile toplumu oluşturan tüm bireylerin çevre konusunda duyarlılıklarının geliştirilmesi gerekmektedir.

 

İLGİLİ KONULAR

TÜKÇEV Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı

Çevre Sorunları

Ekosistem

Çevre Mevzuatı

Çevre Denetimi

Çevre İzin ve Lisansları

Çevre İzni Kapsamında Değişen Yönetmelikler

Çevre Görevlisi Sınavı Soru ve Cevapları

 

 

RLINETEC
Anasayfa ÇED Atıklar Teknoloji İletişim
Çevre Kirliliği Çevre İzni Atık Yönetimi Ekoturizm e-Posta Grubu
Küresel Isınma Çevre Görevlisi Tehlikeli Atıklar Eko-Etiket Haber Blog
Ekosistem Çevre Mevzuatı Atık Beyanı Enerji Duvar Kağıtları
Çevre Yönetimi Çevre Hukuku Geri Dönüşüm Çevre Sorunları Gizlilik Politikamız

www.cevreonline.com © copyright 2007